Jak pływać kraulem. Część 1 – oddychanie w kraulu

Oddychanie w kraulu jest jedną z ważniejszych kwestii przy doskonaleniu tego stylu. W szczególności istotne jest dopasowanie oddechu do rytmu wykonywanych ruchów. Dzięki temu zmniejsza się opór, a co za tym idzie, zwiększa się efektywność i szybkość pływania.